Dokumentasjon på ingrediensene i PurOliv™

Det er gjort over 1 500 ulike studier på helseeffekten av oliven. Den mest kjente av disse er EU sin egen forskningsstudie, Euroliv. Årsaken til at forskere verden over har fattet så stor interesse for olivenolje, er den gode hjertehelsen til befolkningen rundt Middelhavet.

Når fettstoffene i blodet oksiderer, blir de blant annet omdannet til ox-LDL (oxidated low density lopoprotein) – også kalt «det farlige kolesterolet». Den europeiske studien Euroliv 2011 dokumenterte at polyfenolene i olivenolje bidrar til å beskytte fettstoffer i blodet mot oksidativt stress. Konklusjonen av studien ble derfor til en anbefaling om at innbyggerne i Europa bør få i seg minst 5 mg av antioksidanten hydroksytyrosol gjennom olivenolje.

PurOlivTM er laget av en olivenolje med 30 ganger så høyt innhold av hydroksytyrosol sammenlignet med vanlig Extra virgin olivenolje. I tillegg er kosttilskuddet beriket med vitaminer som har dokumentert effekt på hjerte, celler, muskler og immunforsvar.

  • Hjerte: Vitamin B1 (Tiamin) opprettholder hjertets normale funksjon.
  • Kolesterol: Olivenpolyfenoler beskytter fettstoffene i blodet mot oksidativt stress. Den gunstige virkningen oppnår du ved daglig inntak av 20 gram olivenolje.
  • Muskler: D-vitamin bidrar til å opprettholde normal muskelfunksjon.
  • Celler: E-vitamin bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress.
  • Immunforsvar: D-vitamin bidrar til å opprettholde immunforsvarets normale funksjon.

PurOlivTM er et supplement til en ellers sunn livsstil, og skal ikke erstatte et sunt og variert kosthold.

Olivens effekt på ox-LDL – «det farlige kolesterolet»

EFSAs panel innen klinisk ernæringsfysiologi har på anmodning fra EU-kommisjonen kommet med en vitenskapelig uttalelse og konklusjon vedrørende sannsynliggjøring av helsepåstander knyttet til polyfenoler i oliven. Les studien
Referanse: Agostoni, C., et al. (2011). No 1924/2006 EFSA Journal 9(4): 2033-2058.
Forhøyede nivåer av LDL-fenol hos menn som foretrakk Extra vigin olivenolje fremfor for raffinert olivenolje er forbundet med mindre oksidasjon av plasma-LDL. Les studien
Referanse: de la Torre-Carbot K, et al. Journal of Nutrition, 2010, 140, 501-508.
Postprandial LDL-fenolisk innhold og LDL-oksidasjon i mennesker er modulert av olivenolje og de fenoliske forbindelsene. Les studien
Referanse: Covas MI, et al. Free Radical Biology and Medicine, 2006a, 40, 608-616.
Fenolisk innhold i Extra virgin olivenolje forbedrer iskemisk reaktiv hyperemi i pasienter med hyperkolesterolemi (forhøyet kolesterol). Les studien
Referanse: Ruano J, et al. Journal of the American College of Cardiology, 2005, 46, 1864-1868.
Effekter av ulikt fenolisk innhold i olivenoljer på lipider og LDL-oksidasjon: En randomisert kontrollert studie. Les studien
Referanse: Marrugat J, et al. European Journal of Nutrition, 2004, 43, 140-147.
Biofenoler i Extra virgin olivenolje hemmer celle-mediert oksidasjon av LDL ved å øke mRNA transkripsjon av glutationrelaterte enzymer. Les studien
Referanse: Masella R, Vari R, D’Archivio M, et al. J Nutr.2004 Apr;134(4):785-91.

Olivens effekt på blodplater

Oliventreets fenoliske forbindelser og de anti-aggregerende egenskapene og virkningen på humane blodplater. Les studien
Referanse: Zbidi H, Salido S, Altarejos J, et al. Blood Cells Mol Dis. 2009 May-Jun;42(3):279-85.
Effekten av polyfenoler i olivenblader på blodplatefunksjon. Les studien
Referanse: Singh I, et al. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2008 Feb;18(2):127-32.

Olivens effekt på åreforkalkning

Olivenoljens og rødvinens antioksidanter (polyfenoler) hemmer endothelial aktivering: Anti-aterogeniske egenskaper (åreforkalkning) til fytokjemikalier i Middelhavsdietten. Les studien
Referanse: Carluccio MA, Siculella L, Ancora MA, et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2003 Apr 1;23(4):622-9.

Vitaminer – studier og effekt

Vitamin D3
EFSA sin vitenskapelige komité på sikkerhet og effekt av vitamin D3 (kolekalsiferol) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter eller kategorier basert på dokumentasjon. Innsendt av Lohmann Animal Health GmbH. Les studie fra 2014
Vitamin B1
EFSA sin vitenskapelige komité på sikkerhet og effekt av vitamin B1 (tiamin mononitrat og tiamin hydroklorid) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter basert på dokumentasjon innsendt av DSM. Les studie fra 2011
Vitamin E
EFSA sin vitenskapelige komité på re-evaluering av tokoferolrike ekstrakter (E 306), α-tokoferol (E 307), γ-tokoferol (E 308) og δ-tokoferol (E 309) som tilsetningsstoffer i mat. Les studie fra 2015
Vitamin K
EFSA sin vitenskapelige komité på sannsynliggjøring av helsepåstander knyttet til vitamin K og vedlikehold av bein (ID 123, 127, 128 og 2879), blodkoagulering (ID 124 og 126), og funksjonen til hjerte og blodårer (ID 124, 125 og 2880) i henhold til artikkel 13 (1) i forordning (EF) nr 1924/2006s. Les studie fra 2014

Prøv PurOliv™ i 1 mnd. for kun 99,- Ingen bindingstid. Gratis frakt.

Bestill nå
Tilbud