Dokumentasjon på ingrediensene i Puroliv™ Hjerte

Det er foretatt over 1500 ulike studier på helseeffekten av oliven, og av disse er det EUs egen forskningsstudie Eurolive som er det mest kjente. Det faktum at hjertehelsen i middelhavslandene er så bra, hvor konsumet av olivenolje er høyt, har utløst massiv interesse blant forskere verden over.

Eurolive fra 2011 er et eget europeisk studie på oliven som dokumenterte at polyfenolene i olivenolje bidrar til å beskytte fettstoffer i blodet mot oksidativt stress. Når fettstoffene i blodet oksiderer blir de bla.a omdannet til ox-LDL (Oxidated Low Density Lipoprotein) alias "det farlige kolesterolet". Resultatet ble en anbefaling til alle EUs innbyggere om et daglig inntak av minst 5 mg hydroxytyrosol og dets derivater fra olivenolje bør konsumeres daglig. 

I tillegg er Purolivs produkter tilsatt vitaminer med dokumentert effekt  på hjerte, cellene i kroppen, muskler og immunforsvar. 

  • HJERTE - vitamin B1 (Tiamin) for å opprettholde hjertets normale funksjon
  • KOLESTEROLET - Olivenpolyfenoler beskytter fettstoffene i blodet mot oksidativt stress*
  • MUSKLER - vitamin D som bidrar til å opprettholde normal muskelfunksjon
  • BESKYTTER CELLENE - vitamin E for beskytte cellene mot oksitativt stress
  • IMMUNFORSVARET - vitamin D bidrar til å opprettholde immunforsvarets normale funksjon

*Den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 20 g olivenolje

PurOliv™ erstatter ikke et sunt og variert kosthold.

Olivens effekt på OX-LDL (alias "det farlige kolesterolet")

EFSA’s panel innen kliniske ernæringsfysiologi har på anmodning fra EU-kommisjonen, kommet med en vitenskapelig uttalelse og konklusjon vedrørende sannsynliggjøring av helsepåstander knyttet til polyfenoler i oliven.
Les studien

Referanse:
Agostoni, C., et al. (2011). No 1924/2006 " EFSA Journal 9(4): 2033-2058. 

Forhøyede nivåer av LDL fenol hos menn som foretrakk Extra Vigin olivenolje fremfor for raffinert olivenolje er forbundet med mindre oksidasjon av plasma LDL.
Les studien

Referanse:
de la Torre-Carbot K, et al. Journal of Nutrition, 2010, 140, 501-508.

 

Postprandial LDL fenoliske innhold og LDL-oksidasjon i mennesker er modulert av olivenolje og dets fenoliske forbindelser.
Les studien

Referanse:
Covas MI, et al.  Free Radical Biology and Medicine, 2006a, 40, 608-616.

Fenoliske innhold av extra virgin olivenolje forbedrer iskemisk reaktiv hyperemi i pasienter med hyperkolesterolemi (forhøyet kolesterol).
Les studien

Referanse:
Ruano J, et al. Journal of the American College of Cardiology, 2005, 46, 1864-1868.

Effekter av ulik fenolisk innhold i olivenoljer på lipider og LDL oksidasjon: En randomisert kontrollert studie.
Les studien

Referanse:
Marrugat J, et al. European Journal of Nutrition, 2004, 43, 140-147.

Biofenoler i extra virgin olivenolje hemmer celle-mediert oksidasjon av LDL ved å øke mRNA transkripsjon av glutation- relaterte enzymer.
Les studien

Referanse:
Masella R, Vari R, D’Archivio M, et al. J Nutr.2004 Apr;134(4):785-91.

Olivens effekt på blodplater

Oliventreets fenoliske forbindelser og dets anti-aggregerende egenskaper og virkning på humane blodplater.
Les studien

Referanse:
Zbidi H, Salido S, Altarejos J, et al. Blood Cells Mol Dis. 2009 May-Jun;42(3):279-85.

Effekten av polyfenoler i olivenblader på blodplatefunksjon.
Les studien

Referanse:
Singh I, et al. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2008 Feb;18(2):127-32.

Olivens effekt på åreforkalkning

Olivenoljens og rødvinens antioksidanter (polyfenoler) hemmer endothelial aktivering: Anti-aterogeniske (åreforkalkning) egenskaper til fytokjemikalier i Middelhavsdietten.
Les studien

Referanse:
Carluccio MA, Siculella L, Ancora MA, et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2003 Apr 1;23(4):622-9.

Vitaminer (studier og effekt):

Vitamin D3

EFSA’s vitenskapelig komité på sikkerhet og effekt av vitamin D3 (kolekalsiferol) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter eller kategorier basert på dokumentasjon. Innsendt av Lohmann Animal Health GmbH.
https://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/3568
(2014)

Vitamin B1

EFSA’s vitenskapelig komité på sikkerhet og effekt av vitamin B1 (tiamin mononitrat og tiamin hydroklorid) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter basert på dokumentasjon innsendt av DSM .
https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/2413
(2011)

Vitamin E

EFSA’s vitenskapelig komité på re-evaluering av tokoferol-rike ekstrakt (E 306), α-tokoferol (E 307), γ-tokoferol (E 308) og δ-tokoferol (E 309) som tilsetningsstoffer i mat.
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4247
(2015)

Vitamin K

EFSA’s vitenskapelig komité på sannsynliggjøring av helsepåstander knyttet til vitamin K og vedlikehold av bein (ID 123, 127, 128 og 2879), blodkoagulering (ID 124 og 126), og funksjonen til hjertet og blodårer (ID 124, 125 og 2880) i henhold til artikkel 13 (1) i forordning (EF) nr 1924/2006s.
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1228
(2009)